Personalet

Personalet består af gode folk, med mange års erfaring fra Skives Kommunes socialpsykiatri. Alle medarbejdere, som har berøring med akuttilbuddet, har stærke faglige kompetencer til at arbejde med mennesker i psykisk krise og i at udføre samtaler hvor du, som borger, er i centrum.

En del af personalet har taget ”Den Sociale Akutuddannelse”, som er målrettet vores arbejde med mennesker i psykisk krise.

Vi lover, at vi gør vores allerbedste og at vi altid møder dig med anerkendelse og respekt samt en forståelse for, at det er dig, som er ekspert i dit eget liv. 

 

Ring 2051 8025, eller mød op hos os for mere information eller for en samtale med en akutmedarbejder.

Det kræver ingen henvisning eller egenbetaling at bruge tilbuddet.

 

 

Publiceret 03-07-2017